Cena Jaroslava Herdena předána Petru Jandovi

Společnost pro hudební výchovu České republiky (SHV ČR), která úzce spolupracuje s katedrou hudební výchovy PF UJEP, uděluje každoročně Cenu Jaroslava Herdena. Ocenění je udělováno od roku 2010 pod záštitou MŠMT ČR pedagogům a osobnostem umělecké sféry za dlouhodobou úspěšnou pedagogickou a uměleckou činnost v oblasti regionálního školství, za propagování a přínos předmětu hudební výchova po stránce odborné i společenské. Nositeli uvedené ceny jsou vedle pedagogů z praxe i Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Ida Kelarová, Vladimír Mišík, Petr Skoumal, Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř, Jiří Tichota, Jan Vodňanský, Petr Ulrych, Marko Ivanovič a mnozí další.

V letošním roce byla cena udělena Petru Jandovi, jehož dlouholetá písňová tvorba je jedním z pilířů české populární hudby a přirozenou součástí hodin hudební výchovy na základních školách. Jeho písně nestárnou a zná je prakticky každý. Členové výboru SHVČR Jan Prchal, Jiří Holubec a Šárka Vejvodová předali laureátovi cenu přímo na jevišti ústeckého letního kina v pátek 15. 9. 2023 v průběhu koncertu skupiny Olympic. Správnou volbu oceněného dotvrdil nejen obrovský aplaus publika při samotném předávání ceny, ale i společný zpěv obecenstva s kapelou při všech písních, které na vystoupení zazněly.

Po skončení koncertu pozval Petr Janda zástupce SHVR ČR do šatny, kde při dobrém červeném víně proběhla zajímavá debata nejen o Jandově tvorbě, ale i o budoucnosti hudební výchovy v České republice.