Za čistý vzduch

Katedra historie FF UJEP připomene v rámci Týdne humanitních věd dobu ekologických demonstrací na konci osmdesátých let, cestu Václava Havla i unikátní Program Teplice.

V rámci Týdne humanitních věd, který pořádají filozofické fakulty napříč Českou republikou ve dnech 13.–17. 11. 2023 katedry historie, FF UJEP připravila dvě zajímavé akce, které vrátí studenty a případné další zájemce do doby konce osmdesátých let a prvních měsíců po sametové revoluci.

V pondělí dne 13. 11. 2023 proběhne akce nazvaná S Václavem Havlem měsíční krajinou. Bude se jednat o promítání unikátního amatérského filmu, který vznikl při cestě Václava Havla a jeho spolupracovníků do pánevní oblasti severozápadních Čech 12. února 1990. Prezident se seznamoval s katastrofální situací životního prostředí a životních podmínek obyvatel tohoto regionu, naslouchal místním a komentoval budoucí potřeby našeho kraje.

Jde o mimořádný dokument zachycující pana prezidenta například u Nechranické přehrady, v Kadani či Chomutově. Pro pamětníky i pro současné mladé lidi je to zajímavé dobové svědectví, které ale zároveň nastoluje řadu otázek, zejména pokud se ptáme, zdali jsou dnes severozápadní Čechy dobrým místem pro život a co se nám podařilo změnit. Jsem velmi ráda, že záštitu nad touto naší akci převzal pan senátor Martin Krsek, který je členem Výboru pro životní prostředí Senátu ČR,“ uvedla prof. Michaela Hrubá.

Další akcí, která upozorní na tehdejší žalostnou situaci životního prostředí v severozápadních Čechách bude beseda nazvaná Za čistý vzduch, která se uskuteční v úterý 14. 11. 2023. Prof. Michaela Hrubá pozve k debatě Mgr. Markétu Brožovou, doktorandku katedry historie, která se zabývá protesty a neformálními strukturami v době pozdního socialismu, a Ing. Jana Leníčka, bývalého pracovníka Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem. Ptát se bude na roli ekologických demonstrací na konci osmdesátých let, na stav životního prostředí na konci totality a také na Program Teplice, jehož cílem bylo analyzovat dopady znečistěného prostředí na zdraví obyvatel.

V rámci besedy budou promítnuty i ukázky z dobových dokumentárních filmů, které jsou svědectvím o dané době,“ doplnila prof. Hrubá.