Ministryně Langšádlová na UJEP

Není to ani dva měsíce, co jsme na naší univerzitě přivítali ministryni pro vědu, výzkum a inovace Helenu Langšádlovou. Dne 20. 9. 2023 se s ní setkal rektor Jaroslav Koutský společně s prorektorem pro vědu a výzkum Janem Slavíkem, aby diskutovali témata transferu znalostí a technologií, priority výzkumu na UJEP a jeho financování, ale také možnosti podpory a pomoci ústecké univerzitě. Již tehdy byla dohodnuta další listopadová návštěva Heleny Langšádlové na UJEP, kdy paní ministryně plánovala setkání se studenty a mladými vědci naší univerzity.

Dnes, 9. 11. 2023 byl program ministryně naplánován tak, aby se během tříhodinové přítomnosti na UJEP setkala jak se studenty, tak s vědeckými pracovníky a zároveň s rektorem Koutským. V izolovaných jednáních si vyslechla názory studentských zástupců všech fakult na kvalitu studia, podporu mladých vědeckých pracovníků a možnosti jejich rozvoje. S akademiky a vědci diskutovala chystané (nejen) legislativní změny v oblasti vědy, výzkumu a inovací, priority státu v oblasti aplikovaného výzkumu, dotkla se změn v metodice hodnocení vědy a výzkumu (tzv. Metodika 17+) a vyslechla si podněty týkající se využití AI ve výzkumu, interdisciplinarity výzkumu či hodnocení společenskovědních a humanitních disciplín výzkumu.

Společně s rektorem jsme tentokrát s ministryní Langšádlovou diskutovali excelentní vědní oblasti naší univerzity, na které jsme hrdí, možnosti aplikovaného výzkumu či spolupráci s regionálními, ale i mezinárodními partnery, a v neposlední řadě jsme si s radostí vyslechli, jak pozitivně na paní ministryni naše univerzita dýchá,“ říká prorektor po vědu a výzkum doc. Jan Slavík.