Rektor předá 18 Cen, donátoři 14 stipendií

Celkem 38 studenů a zaměstnanců Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem si přijde dne 14. 12. 2023 pro veřejná ocenění za svoji práci, studium či tvůrčí aktivity. Bude mezi ně rozdána částka takřka půl milionu korun.

Dvacátý třetí ročník předávání Cen rektora UJEP vygeneroval na ústecké univerzitě osmnáct osobností, které obdrží z rukou rektora doc. Jaroslava Koutského Ceny za rok 2023. Mezi třinácti kategoriemi, které určují oblasti, za které jsou nominovaní hodnoceni, se v roce 2023 poprvé objevily dvě nové Ceny za vynikající pedagogickou činnost, a to v oblastech technických, přírodních, humanitních a společenských věd.

Rektor mezi pracovníky a studenty univerzity rozdá za rok 2023 celkem 315 000 Kč. Ceremoniál předávání Cen rektora UJEP je však především okamžikem vyjádření respektu a úcty univerzity k vykonané práci svých pracovníků a studentů.

Velmi se těším, že budu moci osobně předat ocenění lidem na naší univerzitě, které fakulty na Ceny nominovaly. Jsou to zajímavé osobnosti, jejichž práci většinou znám a považuji za vynikající. Jsem ale také zvědavý na nové tváře, zejména akademických pracovníků do 35 let a studentů,“ říká Jaroslav Koutský.

Tradiční součástí ceremoniálu udělování Cen rektora je také slavnostní předávání stipendií univerzitních donátorů nejlepším, nejaktivnějším a úspěšným studentům UJEP. Jedenáct donátorů vybralo pro ocenění za akademický rok 2022/2023 čtrnáct studentek a studentů, kterým předají finanční částky v celkové hodnotě 175 000 Kč.

Ocenění vyjádřené nevyšším finančním ohodnocením, dvaceti tisíci korunami, předá primátor města Ústí nad Labem McA. Štěpánu Fleknovi z fakulty umění a designu, milovníku sochařských klenotů ústecké architektury a veřejného prostoru. Stejnou částku obdrží od Hospodářské a sociální rady Ústecka například také Ing. Josef Krčil, absolvent studijního programu Technologie pro ochranu životního prostředí na FŽP, za diplomovou práci „Analýza životního cyklu Cup to go“, či Natálie Didová, studentka studijního programu Fyzioterapie na FZS, za její četné dobrovolnické aktivity.

Ceremoniál předávání ocenění je realizován vždy v konci roku u příležitosti narození patrona ústecké univerzity – Jana Evangelisty Purkyně. Jedná se o jednu z nejprestižnějších akcí UJEP. Letos proběhne dne 14. 12. 2023 od 15:00 h v Červené aule Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP.

Přehled jednorázových stipendií 2022/2023

Přehled Cen rektora za rok 2023