Další profesor na UJEP, první na katedře biologie PřF UJEP

Dne 12. 12. 2023 předal prezident republiky Petr Pavel osobně jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům vysokých škol. Mezi nimi byl i akademický pracovník katedry biologie Přírodovědecké fakulty UJEP, nyní již profesor, Milan Gryndler.

Prezident republiky na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenoval v historické aule pražského Karolina Univerzity Karlovy celkem 73 profesorek a profesorů. Pro svůj jmenovací dekret si podruhé v tomto roce přišel zástupce ústecké univerzity (dne 21. 6. 2023 obdržela jmenovací dekret prof. Renata Cornejo z FF UJEP).

Mikrobiolog prof. RNDr. Milan Gryndler, CSc., získal profesorský titul v oboru Ekologie na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, stal se tak prvním profesorem katedry biologie, PřF UJEP.

„Bylo pro mne velkou ctí převzít jmenování z rukou pana prezidenta a prožít s tím spojené slavnostní chvíle. Silně si ale uvědomuji, že jsem tohoto titulu mohl dosáhnout jen s podporou svých spolupracovníků na UJEP a své rodiny. Velmi jim za to všem děkuji. Přál bych si, aby mi můj nově získaný titul pomohl přispět k zmírnění alespoň některých problémů, kterými náš materiálně a zejména duchovně strádající severočeský region trpí,“ uvádí prof. Gryndler.

Prof. Milan Gryndler se zabývá ekologií půdních mikroorganizmů, z nich zejména ekologií a významem saprotrofních a mykorhizních hub. Jeho zájmem jsou především jejich kultivace a vztahy k půdnímu prostředí a dalším půdním organizmům. Kromě akademické a vědecké práce na Přírodovědecké fakultě UJEP, vyučuje zároveň na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, daným odborným tématům se v minulosti věnoval vědecky také jako vedoucí pracovník Mikrobiologického ústavu AV ČR.

Na přírodovědecké fakultě v Ústí nad Labem vede výzkum vzniku a struktury půdních biofilmů tvořených spolupracujícími mikroorganismy, zároveň vyučuje například biologii půdních mikroorganismů, biologii hub a další kurzy.

V první řadě blahopřeji profesoru Gryndlerovi k velkému úspěchu a jsem přesvědčený, že i další nový profesorský titul na naší fakultě je ve správných rukou. Úspěch profesora Gryndlera významně posílí biologické obory na přírodovědecké fakultě a je významným krokem směrem k akreditaci biologicky zaměřeného doktorského studijního programu,“ říká děkan PřFUJEP doc. Michal Varady.

Celosvětově uznávaný vědec v oblasti mikrobiologie, prof. Gryndler, přednáší na mezinárodních vědeckých kongresech, TED konferencích, Café Nobel apod. Své hlavní téma půdy propojil s vědeckým zájmem o lanýže, je autorem několika vědeckých pojednání o těchto v gastronomii vysoce ceněných houbách, řídil grantový výzkum České republiky zaměřený na lanýže v ČR. Zároveň je součástí firmy Český lanýž servis s. r. o., ve které svými výzkumy garantuje nejen kvalitu, ale zároveň posouvá výzkum těchto hub na stále vyšší úroveň. Tamní laboratoř drží díky němu tři světová prvenství v lanýžích.

„Lidí, kteří prošli jmenovacím řízením, nemáme na univerzitě mnoho, proto si velmi vážíme každého, kdo profesorského vědeckého titulu dosáhl. Je to osobní úspěch a já kolegovi Milanu Gryndlerovi upřímně gratuluji,“ říká rektor UJEP doc. Jaroslav Koutský.

© fotografie MŠMT