Finanční pomoc na podporu osob dotčených tragédií na FF UK

UJEP se připojuje k oficiálním finančním sbírkám vysokých škol na podporu rodin obětí, pedagogů a studentů zasažených střelbou na Filozofické fakultě UK. Svoji finanční pomoc můžete směřovat přes:

Nadační fond Univerzity Karlovy

–  Masarykovu univerzitu