Rekonstrukce budov PF UJEP přináší změny v přístupu do objektů

Na Pedagogické fakultě UJEP byla zahájena rekonstrukce objektů budovy kateder, velké auly
a spojovacího výstavního koridoru, jejíž ukončení se předpokládá na konci roku 2025. V souvislosti s touto investiční akcí dochází k výraznému omezení pohybu v areálu Kampusu UJEP, konkrétně v ulici České mládeže a jejím okolí.

Objekt hlavní budovy PF je přístupný pouze hlavním vchodem, objekt přilehlé sportovní haly pak jenom z ulice Resslova. Budova kateder, včetně “horního” vstupu, je zcela nepřístupná, v jejím okolí nelze parkovat. Průchod areálem PF podél 50Baru bude po celou dobu rekonstrukce uzavřen.

Prosíme studenty i zaměstnance o pochopení a vstřícnost k daným opatřením, dlouho očekávaná rekonstrukce zajistí pedagogické fakultě nové výukové prostory a umožní její scelení do jednoho areálu v Kampusu UJEP.