Svět materiálů spolu prozkoumají příhraniční univerzity

Ústeckou a drážďanskou univerzitu spojuje od konce loňského roku projekt zaměřený na materiálové vědy. Společné objevování a vývoj nových materiálů i metod jejich zkoumání propojí na obou univerzitách odborníky a studenty oborů aplikované nanotechnologie, fyzika, chemie a dalších.

Akronym MATun v sobě skrývá název projektu „Svět materiálů – univerzity spolu“ schváleného monitorovacím výborem Programu Interreg EU „Přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a ČR“ v listopadu 2023.

Lead partnerem tříletého projektu, tematicky zaměřeného na materiálový výzkum, je Přírodovědecká fakulta UJEP. Jejím projektovým partnerem je Institut materiálových věd Technické univerzity v Drážďanech, prestižní pracoviště spolupracující s výzkumnými ústavy, jako je např. Frauenhofer institut.

Projekt byl podpořen dotačními prostředky v celkové výši 609,5 tisíce EUR.

Vzájemně se velmi dobře známe. V předchozím společném projektu Fondu malých projektů Euroregionu Elbe/Labe jsme uspořádali týdenní letní školu studentů doktorských studií v Drážďanech i u nás v Ostrově u Tisé,“ říká tajemník Přírodovědecké fakulty UJEP Ing. Lauterbach.

Tehdy se výzkumníci také seznámili s hlavními tématy výzkumu ústecké přírodovědecké fakulty a zejména s dostupným, často velice hodnotným a ojedinělým laboratorním vybavením na obou univerzitách. „Projekt měl velmi dobrou odezvu u všech účastníků, a proto jsme logickou tečku za ním proměnili v další pokračování,“ doplňuje Lauterbach.

V rámci projektu MATun chtějí projektoví partneři vytvořit platformu pro společné vzdělávací aktivity a spolupráci ve výzkumu vč. přeshraničního využití laboratorního vybavení. Jedná se o široké spektrum aktivit od společných přednášek, praktických laboratorních cvičení až po společně vedené závěrečné práce studentů. Každý rok je plánováno dvoudenní vědecké symposium, kde studenti obou univerzit představí výsledky své badatelské práce. Ty později budou platformou pro zvažování dalších společných výzkumných projektů.

Již bylo zmíněno, že obě univerzity disponují širokou škálou velice hodnotného laboratorního vybavení
a příslovečnou třešničkou na dortu celého projektu bude jeho společné využívání včetně nabídky služeb
v rámci smluvního výzkumu,“ vysvětluje tajemník.

Vedle studentů a akademiků obou univerzit je projekt orientován i na gymnázia a zvýšení zájmu o studium materiálových věd na vysoké škole. Jsou plánovány populární prezentace včetně prohlídek vybavení laboratoří na obou univerzitách v rámci akcí Den/Noc vědy v Drážďanech a v Ústí nad Labem.

Velice významnou cílovou skupinou projektu jsou také české i německé firmy, pro které budou organizovány tzv. inovační burzy s prezentací aktuálních vědeckých trendů a výsledků výzkumu v oboru materiálových věd.

Realizátoři projektu věří, že projekt podpoří nejen přeshraniční spolupráci obou univerzit, ale přispěje také ke kvalitnějšímu vzdělávání a výzkumu, zvýšení zájmu o studium a v neposlední řadě k intenzivnějšímu propojení vysokého školství s aplikační sférou.

Kontakt: