Ředitel vědeckotechnického parku na UJEP zastupuje Ústecký kraj

Ing. Michal Lattner, Ph.D., ředitel Vědeckotechnického parku při Fakultě strojního inženýrství UJEP, se stal členem výboru Společnosti vědeckotechnických parků.

Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FSI UJEP) je hrdá na skutečnost, že dr. Michal Lattner, ředitel Vědeckotechnického parku (VTP) FSI UJEP, byl na jednání XXXIV. valné hromady Společnosti vědeckotechnických parků, z. s., (SVTP ČR), dne 7. 2. 2024 jmenován členem výboru Společnosti. Jako jediný ze stávajících členů výboru zastupuje tomto významném grémiu Ústecký kraj.

Společnost vědeckotechnických parků je renomovanou organizací, která se zaměřuje na podporu
a rozvoj vědeckotechnických parků v České republice. Ty vznikají v prostředí vědeckovýzkumných pracovišť a vysokých škol z iniciativy výrobních, obchodních a dalších podnikatelských subjektů,
v pohraničních oblastech, z iniciativy soukromých osob. Stávají se součástí regionálních rozvojových plánů a připravovaných strukturálních fondů.

Děkan FSI UJEP, doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D., pochvalně říká: „Kolega Lattner přináší do výboru SVTP bohaté zkušenosti a vizi pro rozvoj vědeckotechnických parků. Spolupráci mezi FSI UJEP a SVTP zároveň vnímám jako klíčový prvek podpory inovací a transferu technologií v regionu.“

Ing. Michal Lattner, Ph.D., který na FSI UJEP působí již od roku 2010, uvádí: „Jsem poctěn a nadšen, že mohu přispět k rozvoji vědecko-technických parků v České republice. Věřím, že spolupráce s výborem SVTP přinese nové možnosti pro inovace a technologický pokrok.”

Kontakt: Ing. Michal Lattner, Ph.D., , 475 285 543, 723 240 529