Transformace regionu? Geografové se těší na diskusi

Česká geografická společnost připravuje pravidelnou Výroční konferenci. Ačkoliv se uskuteční až v září, již nyní se na ni poctivě připravuje a otevírá přednáškové rezervace.

Výroční konference České geografické společnosti (ČGS) se uskuteční v Ústí nad Labem, přímo
v prostorách Přírodovědecké fakulty UJEP v Kampusu UJEP. V termínu od 2. do 5. září 2024 si geografové z Česka budou, mimo jiné, připomínat 130. výročí založení České společnosti zeměvědné, předchůdce ČGS.

Mottem letošní konference je Geografie pro spravedlivé transformace. Otevírá daleko širší paletu témat, nad rámec problematiky budoucnosti tzv. uhelných regionů a jejich cesty k nízkouhlíkové ekonomice. Přednášky, jednání v sekcích i exkurze budou věnovány transformačním procesům z mnoha hledisek – sociálního, ekonomického, kulturního a v neposlední řadě environmentálního.

V tuto chvíli je událost ve fázi příprav a přáním organizačního výboru je, aby konference neprobíhala pouze v uzavřené akademické bublině. Jak uvádí předseda Severočeské pobočky České geografické společnosti Jan D. Bláha: „Budeme rádi, když se o konferenci dozví co nejvíce zaměstnanců veřejné správy a odborníků z praxe, kteří mají do značné míry možnost ovlivňovat prostorové rozložení aktivit souvisejících s transformací.

Jak bývá na katedře geografie Přírodovědecké fakulty UJEP zvykem, nezapomíná na další důležitou skupinu zájemců o aktuální dění v geografii, kterou jsou učitelé zeměpisu. Pro ně je též připraven nadstavbový program, který je plánován především na středu 4. září.

Organizátoři očekávají příjezd až 200 geografů z celé České republiky. Zájemci s vlastní přednáškou či posterem mohou registrovat své příspěvky ještě do 31. března 2024. Ostatní účastníci konference se mohou přihlašovat až do 31. července 2024. Více informací včetně předběžného programu je k dispozici na stránkách konference, případně na mailové adrese .