Poděkování

Den, kdy něco končí a něco nového začíná. Bylo mi ctí rozloučit se s Ing. Janou Janákovou, pro kterou je dnešní den posledním před odchodem do penze. Jsem si jistý, že Jana Janáková nebude při svém plánovaném odpočinku zahálet, protože takovou jsme ji na UJEP nikdo nezažil. Dlouholetá vedoucí našeho ekonomického odboru a v letech 2010 až 2012 kvestorka UJEP nás všechny odborně provázela ve stovkách činností, které univerzita realizovala. Vše, co vykonávala, bylo vždy odborně perfektní, profesionální a precizní. Na univerzitě ale měla především pozici dámy, kterou všichni přirozeně respektovali a měli rádi.

Přeji jí dlouhý aktivní život plný dobrého zdraví a radosti. Velice jí děkuji za vše, co pro univerzitu udělala.

Jaroslav Koutský, rektor