I v Ústí nad Labem otevřeme zahrady

V sobotu 8. června 2024 se Ústí nad Labem připojí k městům, kde bude možné navštívit běžně nepřístupné zahrady a parky v rámci tradiční akce Víkend otevřených zahrad. Své branky otevřou veřejnosti hned dvě zahrady – Naučný botanický park PřF UJEP a komunitní zahrada Kinozahrada sousedící s areálem ústeckého letního kina. Na obou místech se můžete těšit na zajímavý program.

Svátek otevírání zahrad veřejnosti vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a probíhá vždy během červnového víkendu. V České republice se pod záštitou Národního památkového ústavu během prvního ročníku v roce 2010 otevřely 3 zahrady a jejich počet postupně vzrůstá. Letošního ročníku se zúčastní přes 200 zahrad po celé České republice. Poprvé se k nim připojují i dvě zahrady v Ústí nad Labem.

Během celé soboty (od 10:00 do 18:00 h) můžete navštívit Naučný botanický park PřF UJEP, kde v areálu Za Válcovnou 1000/8 sídlí katedra biologie PřF UJEP.

„Náš park s arboretem a skleníky v loňském roce získal certifikaci přírodní zahrady. Křest plakety Přírodní zahrada symbolicky odstartuje celý program. Postupně se pak v průběhu dne představí různí zvířecí hrdinové od nejmenších žížal pomáhajících při tvorbě kompostu až po canisterapeutické psy, přičemž budete moci odhalit tajemství těch nejlepších bylinkových čajů,“ představuje nabitý program pro celou rodinu Stanislav Šanda z katedry biologie.

Komunitní zahrada Kinozahrada, sídlící v blízkosti Letního kina Ústí nad Labem, se s akcí „Komunitní kvašení v jedlé zahradě“ návštěvníkům otevře v 16:00 h.

„V naší zahradě s jedlým lesem se snažíme přinášet příklady dobré praxe zadržování vody v městské krajině, ale pěstovat i dobré sousedské vztahy a společně se vzdělávat o biodiverzitě. Pořádáme různé workshopy nebo dílny pro děti uprostřed vonících bylinek pod korunami stromů v blízkosti ústeckého letního kina“, představuje Kinozahradu jedna z členek Martina Johnová. „V rámci Víkendu otevřených zahrad jsme si ve spolupráci s Fakultou životního prostředí UJEP přichystali komentovanou procházku po naší zahradě a workshop s Lenkou Kubelovou, na kterém si vyzkoušíme přípravu fermentovaných nápojů a pokrmů z bylin rostoucích v naší zahradě,“ doplňuje.

Přijďte v sobotu 8. června 2024 objevovat nepoznaná zákoutí ústeckých zahrad a dozvědět se spoustu zajímavých informací. Kompletní program Víkendu otevřených zahrad najdete na webu www.vikendotevrenychzahrad.cz.

Kontakty: Naučný botanický park: Mgr. Stanislav Šanda,

Kinozahrada – Ing. Diana Polanská Nebeská, Ph.D.,


Akce „Víkend otevřených zahrad v Naučném botanickém parku katedry biologie UJEP“ je pořádána v rámci aktivity Návštěvní programy – workshopy pro učitele s třídním kolektivem realizované v projektu RUR – Region univerzitě, univerzita regionu, reg. č. CZ.10.02.01/00/22_002/0000210.

Akce „Komunitní kvašení v jedlé zahradě“ je pořádána v rámci projektu (Ne)děláme z toho vědu: o klimatu srozumitelně (proj. č. 5230200039), který je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.