Student UJEP získal prestižní cenu za výzkum léčby rakoviny

Ing. Daniel Bůžek, doktorand Fakulty životního prostředí UJEP, obdržel cenu Jean-Marie Lehna za chemii. Jedná se o vysoce prestižní ocenění, jehož význam se bezesporu odrazí v osobní kariéře mladého vědce.

Daniel Bůžek obdržel speciální cenu České společnosti chemické v soutěži Jean-Marie Lehna za přednesený příspěvek na téma: Photofunctional Nanoparticles of PCN-222 for Photodynamic Therapy of Cancer Disease (Fotofunkční nanočástice PCN-222 pro fotodynamickou terapii rakovinného onemocnění). Tyto materiály se řadí do skupiny látek porézních koordinačních polymerů, které se dnes označují zkratkou MOF (Metal-Organic Frameworks – organokovové sítě).

Daniel při studiu na FŽP pracuje na svém výzkumu v Akademii věd ČR. Zkoumá, jak pomocí nanočástic úspěšně ničit tumorové buňky. Dosavadní výsledky testování na buňkách způsobujících rakovinu děložního čípku ukazují, že zvolený postup je nadějný. To ocenila i soutěžní komise,“ říká prof. Pavel Jánoš z fakulty životního prostředí.

Dostat se do soutěže nebylo jednoduché. První výběrové kolo proběhlo mezi vědecky pracujícími studenty na českých univerzitách a v Akademii věd ČR. Za akademii věd byli vybráni pouze dva studenti, jedním z nich byl právě Daniel. Následné druhé výběrové kolo probíhalo v prostorách francouzského velvyslanectví. Z celé republiky postoupilo do finále pouze 12 soutěžících, kteří o ceny bojovali dne 22. 5. 2017 na půdě Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

Finále spočívalo v desetiminutovém představení výzkumu a jeho výsledků a v desetiminutové diskuzi. Dvanáct finalistů hodnotila komise složená z vědeckých pracovníků České republiky, Francie, zástupců francouzského velvyslanectví a zástupců světoznámé firmy Solvay. Soutěžním jazykem byla angličtina.

Snažil jsem se v takto krátkém časovém limitu představit náš výzkum, který se zaměřuje na vývoj světlem aktivovaných nanomateriálů na bázi porézních koordinačních polymerů obsahujících porfyrin. Tyto materiály, které jsme úspěšně připravili, jsou během ozařování viditelným světlem schopny produkovat reaktivní singletový kyslík, který je smrtící pro tumorové buňky,“ vysvětluje Daniel Bůžek.

 Proces léčby rakoviny pomocí světla, fotosensitizátoru (zmíněné nanomateriály PCN-222) a kyslíku přirozeně přítomného ve tkáni se nazývá fotodynamická terapie, která se úspěšně používá např. v USA.

 „Námi vyvinuté nanomateriály byly ve zkumavkách testovány na lidských tumorových buňkách HeLa, které jsou zodpovědné za rakovinu děložního hrdla. Právě nanočástice PCN-222 vykazují řadu výhodných vlastností, díky kterým mohou být vhodné pro léčbu rakoviny fotodynamickou terapií,“ upozorňuje Daniel.

Hodnotící komisi Danielův výzkum velmi zaujal a v diskusi se zajímala zejména o potencionální uvedení daných nanomateriálů do praxe.

„Svoji účast v soutěži hodnotím celkově jako velice přínosnou. Bylo mi nejen umožněno prezentovat naši práci, ale zároveň jsem získal zkušenosti, které určitě využiji například při prezentacích výzkumu na mezinárodních vědeckých konferencích,“ uzavírá úspěšný student FŽP.

Předávání cen se uskutečnilo dne 16. 6. 2017 v Buquoyském paláci francouzské ambasády v Praze. Ceny slavnostně předával sám nobelista, Jean-Marie Lehn za asistence předsedy České společnosti chemické prof. Ing. Jana Johna, CSc., a dalších zainteresovaných osob.

Úspěch Dana Bůžka je dalším příkladem prospěšnosti spolupráce mezi naší fakultou a Ústavem anorganické chemie (ÚACH) AV ČR v Řeži nejen v oblasti vědy a výzkumu, ale i v oblasti vzdělávání,“ pochvaluje si prof. Pavel Janoš z fakulty životního prostředí.

Podobnou cenu obdržela v minulosti absolventka FŽP UJEP Eva Káfuňková, už ovšem jako studentka PřF UK v Praze, protože v té době ústecká fakulta ještě nenabízela doktorské studium. To se na fakultě životního prostředí rozvijí právě ve spolupráci s ústavem v Řeži od roku 2010 a fakulta se můžeme pochlubit i úspěchy prvních absolventů.

 „Jirka Henych, který ukončil studium v roce 2015, uspěl v loňském roce v obrovské konkurenci mladých vědeckých pracovníků AV ČR a získal grant na podporu vědeckého pobytu na zahraniční univerzitě. V současné době absolvuje dlouhodobý pobyt v laboratoři prof. Österlunda na univerzitě v Uppsale. Mimochodem, je to již jeho třetí pobyt na tomto pracovišti. Prof. Österlund je s jeho prací spokojen a návštěvám dalších našich studentů se nebrání,“ doplňuje prof. Janoš.

O prospěšnosti spolupráce nepochybuje ani Ing. Kamil Lang, školitel Daniela Bůžka a současný ředitel ÚACH: „Spolupráce s fakultou životního prostředí a celou ústeckou univerzitou je pro nás mj. příležitostí pro uplatnění výsledků našeho výzkumu v oblasti ochrany životního prostředí, což je téma přitažlivé i pro studenty. Studenti (a nejde jen o absolventy ústecké univerzity, ale hlásí se i zájemci z jiných vysokých škol) mají u nás přístup k řadě unikátních zařízení pro přípravu speciálních anorganických materiálů a nanomateriálů i pro jejich další zkoumání (např. pokročilé spektroskopické techniky). V Ústí nad Labem je naopak k dispozici špičkové vybavení pro chemické analýzy, což nám umožňuje vývoj environmentálních aplikací nových materiálů.“

 Sám Daniel pravidelně pendluje mezi Řeží, kde syntetizuje své „MOFy“, a fakultou životního prostředí v Ústí nad Labem, kde zkoumá další mimořádné vlastnosti těchto látek, jako např. schopnost rozkládat vysoce toxické chemické látky včetně bojových chemických látek

Více o soutěži: http://www.ifp.cz/Cena-Jean-Marie-Lehna-2017

Cenu Jean-Marie Lehna za chemii (dříve nazývanou Cena za chemii) společně pořádají Francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Solvay CR. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů, na kterých pracují v rámci svého doktorandského studia.

 Výherci obdrží jednak finanční podporu, jednak dostanou možnost vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře ve Francii.