Fakulta výrobních technologií a managementu mění od 1. 9. 2017 svůj název

Dne 16. 6. 2017 vstoupila v platnost změna Statutu UJEP týkající se přejmenování Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP. Nově ponese název Fakulta strojního inženýrství UJEP.

Od akademického roku 2016/2017 byla zrušena jedna ze čtyř kateder naší fakulty, katedra managementu a ekonomiky podniku. K tomuto kroku jsme přistoupili proto, že nabízela studijní program podobný tomu, který je realizován naší fakultou sociálně ekonomickou,“ říká prof. Štefan Michna, děkan fakulty.

Zeštíhlení FVTM logicky muselo zasáhnout i do jejího názvu, který právě slovo management obsahuje.

Bylo nutné přijít s takovým pojmenováním, které by odpovídalo aktuálním studijním programům a předmětům, včetně jejich zaměření, které jsou připraveny pro akademický rok 2017/2018,“ vysvětluje děkan.

Přejmenování fakulty na fakultu strojního inženýrství je platné od 1. 9. 2017. Přináší s sebou také další změny, a to zejména v podobě nové internetové adresy www.fsi.ujep.cz a přechodu e-mailových adres zaměstnanců fakulty na jednotnou univerzitní podobu: jméno.přijmení@ujep.cz.