Prof. Pavel Janoš je laureátem Ceny hejtmana. Věnuje se ochraně životního prostředí.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 26. 6. 2017 rozhodlo o udělení Cen hejtmana ÚK za rok 2016. Jedním z oceněných je také prof. Pavel Janoš z Fakulty životního prostředí UJEP.  

Cenu hejtmana ÚK za vědu a výzkum v roce 2016 získal prof. Ing. Pavel Janoš, CSc., z Fakulty životního prostředí UJEP.

Pavel Janoš se zabývá vývojem nových materiálů a technologií pro ochranu životního prostředí a hodnocením vlivů průmyslových a jiných činností na životní prostředí. V této oblasti se spolupracuje na přípravě a řízení řady výzkumných a dalších projektů. Podílel se také na založení tzv. velké výzkumné infrastruktury NanoEnviCz či ústeckého Centra pro výzkum toxických látek v životním prostředí CADORAN.

Prof. Janoš je dále spoluřešitelem řady grantů udělených Grantovou agenturou ČR fakultě životního prostředí nebo pracovišti Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži, příp. pracovištím VŠCHT v Praze či Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR v Praze Suchdole. Mimo to je autorem více než stovky vědeckých prací, deseti patentů a řady studií a výzkumných zpráv.

Udělení Ceny hejtmana prof. Janošovi mě velmi potěšilo. Je to skutečně zasloužené ohodnocení výjimečné práce výjimečného člověka,“ říká doc. Martin Balej, rektor UJEP.

Hejtman ÚK uděluje v tomto roce cenu hejtmana již pošesté. Je výrazem ocenění vynikajících občanských zásluh o rozvoj Ústeckého kraje nebo hrdinských a jiných výjimečných činů jednotlivců nebo skupin osob. S udělením Ceny hejtmana ÚK je kromě celospolečenské prestiže spojena také finanční odměna pro laureáta ceny ve výši 50 tisíc Kč.

Za rok 2015 byli touto významnou cenou ohodnoceni dva akademičtí pracovníci UJEP. Doc. Mgr. Vladimír Šavel, jr., cenu obdržel v oblasti kultury, prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., za přínos v oblasti vědy a  výzkumu. Jsem rád, že hejtman, Oldřich Bubeníček, si je vědom přínosu vědců a umělců naší univerzity pro tento kraj a dokáže je ocenit,“ doplňuje rektor UJEP.

Slavnostní předání Cen hejtmana ÚK za rok 2016 proběhne dne 3. 10. 2017 v Městském divadle v Mostě.