Oddělení vědy a výzkumu

Oddělení vědy a výzkumu se podílí na podpoře celého životního cyklu projektů vědy a mezinárodní spolupráce. Od přípravy projektového záměru, nalezení vhodného dotačního titulu, poskytování konzultací při tvorbě a podávání projektové žádosti, podporu při realizaci projektu, zajišťování všech potřebných dokumentů ze strany rektorátu a podporu při kontrole a ukončování projektu včetně zajištění udržitelnosti. Dále poskytujeme podporu SGS grantů, správu a organizaci habilitačních a jmenovacích řízení. Oddělení se podílí na podpoře při Cenách rektora v oblasti vědy a výzkumu.

Newsletter: https://www.ujep.cz/cs/newsletter-cps

Petržílka

Hanuš Petržílka

Zelená

Mgr. Magdaléna Zelená