Centrum projektového servisu - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Centrum projektového servisu

Centrum projektového servisu se podílí na podpoře celého životního cyklu projektu, od přípravy projektového záměru, nalezení vhodného dotačního titulu, poskytování konzultací při tvorbě a podávání projektové žádosti, podporu při realizaci projektu, zajišťování všech potřebných dokumentů ze strany rektorátu a podporu při kontrole a ukončování projektu a zajištění jeho udržitelnosti.

Stiborová

Mgr. et Mgr. Lenka Stiborová

Šantorová

Mgr. et Bc. Jana Šantorová (dříve Mikulecká)

Sajdlová

Ing. Šárka Sajdlová

Zelená

Mgr. Magdaléna Zelená