Zápisy – Grantová rada - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Zápisy – Grantová rada

2015

2014

2013

2012

30 / 03 / 2012

Rozhodnutí rektora o přidělení prostředků na studentské grantové projekty

2011

30 / 06 / 2011

Tabulky – Návrh komise – granty 2010 a 2011

2010