Základní informace

Projekty mobilit osob v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Podmínkou realizace mobilit studentů UJEP v programu Erasmus+ je existence projektu mobilit osob v oblasti vysokoškolského vzdělávání, který specifikuje, jaký typ mobilit lze realizovat, účastníkům kterých fakult je určen apod. Tyto podmínky stanovuje příslušná výzva k výběrovým řízením.

Aktuální výzvy

Typy výjezdů

 • studijní pobyty
  • studium na zahraniční vysokoškolské instituci
  • podmíněno existencí meziinstitucionální smlouvy se zahraniční partnerskou školou
 • praktické stáže
  • pracovní stáž v zahraničním podniku či organizaci

Program Erasmus+ 2021-2027 umožňuje i krátkodobé mobility doktorandů a postdoktorandů či kombinované mobility složené z fyzické a virtuální části (tzv. blended mobility). Studenti, kteří se nemohou účastnit dlouhodobé mobility, se mohou účastnit krátkodobých kombinovaných mobilit. Nárok na grant studentovi vzniká pouze na období fyzické mobility. Studenti se také mohou účastnit kombinovaných intenzivních programů. Více v základních pokynech k jednotlivým typům výjezdů níže.

Partnerské vysoké školy

a) v rámci programových zemí, tj. zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Republiky Severní Makedonie, Srbska a Turecka

b) mezi programovými a partnerskými zeměmi (tzv. mezinárodní a mezinárodní kreditová mobilita)

 • Libanon – Libanonská mezinárodní univerzita – partner FŽP

Pravidla a pokyny k výjezdům

Výše grantů

Nabídky praktických stáží

Uznávání zahraničního studia a praxe

Uznávání zahraničního studia a praxe se řídí aktuální směrnicí rektora k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP. Více informací k uzanávání zahraničního studia a praxe poskytnou fakultní koordinátoři.

Jazyková podpora

 • prostřednictvím aplikace EU Academy
  • není určeno pro účastníky mobilit v rámci mezinárodní kreditové mobility
 • prostřednictvím intenzivních jazykových kurzů pořádaných jazykovým centrem PF
  • přihlášky se podávají přes oddělení pro vnější vztahy rektorátu
  • více o kurzech zde

Kurzy pro vyjíždějící studenty

 • předvýjezdový přípravný kurz “Posilování resilience a krizová komunikace”
  • zajišťuje katedra psychologie PF
  • přihlášky se podávají přes oddělení pro vnější vztahy rektorátu
  • více o kurzu zde
 • ponávratový kurz “Psychologická analýza pobytových zkušeností”
  • zajišťuje katedra psychologie PF
  • přihlášky se podávají přes oddělení pro vnější vztahy rektorátu
  • více o kurzu zde
 • předvýjezdový kurz “Jak zvyšovat udržitelnost zahraničních mobilit”
  • zajišťuje FŽP
  • přihlášky se podávají přes oddělení pro vnější vztahy rektorátu
  • více o kurzu zde
 • semestrální kurz “Sustainable Erasmus Mobility”
  • prostřednictvím FŽP
  • výuka v angličtině
  • více o kurzu zde

Zkušenosti studentů

Zprávy studentů českých vysokých škol, kteří se zúčastnili studijních pobytů či praktických stáží v programu Erasmus+, naleznete zde.

Erasmus charta studenta

Možnosti další finanční podpory

 • pro studenty s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním
 • pro studenty s ekonomickou překážkou, s dětmi/závislými osobami aj.
 • pro studenty, kteří použijí ekologicky šetrný dopravní prostředek

Více informací zde.

Europass

Dokumenty, které je potřeba odevzdat po návratu

Kontakt