Dokumenty a formuláře

Pro studenty vyjíždějící na studijní pobyty:

Akademický rok 2019/20

část 1 – před mobi­li­tou (pou­ze vzor, gene­ru­je se z on-line apli­ka­ce k výbě­ro­vým říze­ním)
část 2 – v prů­bě­hu mobi­li­ty
část 3 – po mobi­li­tě
pří­lo­ha – vysvět­liv­ky a instruk­ce

Akademický rok 2018/19

část 1 – před mobi­li­tou (pou­ze vzor, gene­ru­je se z on-line apli­ka­ce k výbě­ro­vým říze­ním)
část 2 – v prů­bě­hu mobi­li­ty
část 3 – po mobi­li­tě
pří­lo­ha – vysvět­liv­ky a instruk­ce

  • stu­dij­ní smlou­va (Lear­ning Agre­e­ment for Stu­dies) v rám­ci mezi­ná­rod­ní kre­di­to­vé mobi­li­ty 2017/19 (Írán):

část 1 – před mobi­li­tou
část 2 – v prů­bě­hu mobi­li­ty
část 3 – po mobi­li­tě
pří­lo­ha – vysvět­liv­ky a instruk­ce

Pro studenty vyjíždějící na praktické stáže:

Akademický rok 2019/20

část 1 – před mobi­li­tou (pou­ze vzor, gene­ru­je se z on-line apli­ka­ce k výbě­ro­vým říze­ním)
část 2 – v prů­bě­hu mobi­li­ty
část 3 – po mobi­li­tě
pří­lo­ha – vysvět­liv­ky a instruk­ce

Akademický rok 2018/19

část 1 – před mobi­li­tou (pou­ze vzor, gene­ru­je se z on-line apli­ka­ce k výbě­ro­vým říze­ním)
část 2 – v prů­bě­hu mobi­li­ty
část 3 – po mobi­li­tě
pří­lo­ha – vysvět­liv­ky a instruk­ce