Dokumenty a formuláře - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Dokumenty a formuláře

Pro studenty vyjíždějící na studijní pobyty:

Akademický rok 2022/23 – zimní semestr

Akademický rok 2021/22 – letní semestr

Akademický rok 2021/22 – zimní semestr

část 1 – před mobilitou (pouze vzor, generuje se z on-line aplikace k výběrovým řízením)

část 2 – v průběhu mobility

část 3 – po mobilitě

příloha – vysvětlivky a instrukce

Pro studenty vyjíždějící na praktické stáže:

Akademický rok 2022/23 – zimní semestr

Akademický rok 2021/22 – letní semestr a léto 2022

Akademický rok 2021/22 – zimní semestr

část 1 – před mobilitou (pouze vzor, generuje se z on-line aplikace k výběrovým řízením)

část 2 – v průběhu mobility

část 3 – po mobilitě

příloha – vysvětlivky a instrukce

 

Mezinárodní kreditová mobilita – Ukrajina 2020/23