Dokumenty a formuláře - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Dokumenty a formuláře

Pro studenty vyjíždějící na studijní pobyty:

Akademický rok 2021/22

část 1 – před mobilitou (pouze vzor, generuje se z on-line aplikace k výběrovým řízením)
příloha – vysvětlivky a instrukce

Akademický rok 2020/21

část 1 – před mobilitou (pouze vzor, generuje se z on-line aplikace k výběrovým řízením)
část 2 – v průběhu mobility
část 3 – po mobilitě
příloha – vysvětlivky a instrukce

Pro studenty vyjíždějící na praktické stáže:

Akademický rok 2021/22

část 1 – před mobilitou (pouze vzor, generuje se z on-line aplikace k výběrovým řízením)
příloha – vysvětlivky a instrukce

Akademický rok 2020/21

část 1 – před mobilitou (pouze vzor, generuje se z on-line aplikace k výběrovým řízením)
část 2 – v průběhu mobility
část 3 – po mobilitě
příloha – vysvětlivky a instrukce

Mezinárodní kreditová mobilita – Ukrajina 2020/23