Projekty realizované v období 2007 -2013

V rámci programového období 2007 – 2013 byla UJEP úspěšná především při schvalování projektů z operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost (45 projektů), Výzkum a vývoj pro inovace (10 projektů) a Životní prostředí (5 projektů). Celkově získala UJEP z dotací téměř 762 mil. Kč.

Přehled ukončených projektů OP VK, OP VaVpI a OP ŽP.

Více informací k jednotlivým projektům naleznete na http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu po zadání konkrétního projektu (názvu či registračního čísla) nebo IČ UJEP.