Projekty realizované v období 2014 -2020

18 / 01 / 2022

DIGITECH

Název projektu: DIGITECH Dotační titul: Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 1 Číslo smlouvy: 21/SML3774/SoPD/SPRP Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 5. 2022 Rozpočet projektu: 234.994,- Kč Spoluúčast UJEP: 35.250,- Kč Dotace pro UJ...

18 / 01 / 2022

MATECH – BioEnvi

Název projektu: MATECH - BioEnvi Dotační titul: Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 1 Číslo smlouvy: 21/SML3775/SoPD/SPRP Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 5. 2022 Rozpočet projektu: 224.596,00 Kč Spoluúčast UJEP: 33.689,40 Kč Dot...

23 / 06 / 2020

U21 – QGRANT

Název projektu: U21 - Zkvalitnění grantové soutěže a výuky v doktorských studijních programech na UJEP Dotační titul: OP VVV Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016947 Součást, FSI, FŽP, FUD, FF, FSE, PF, PřF Doba realizace: 1. 5. 2020 - 30....