O Silveriu

Trvalo půl roku, než po vydání posledního čísla univerzitního Zpravodaje spatřil světlo světa časopis Silverius. Pracovali jsme dlouho a intenzivně, abychom přišli s periodikem, které nebude jen informovat o aktuálním dění na naší univerzitě, ale které pomůže objevovat zajímavé kapitoly z příběhu naší UJEP. Věříme, že vás čtení Silveria bude bavit.

Proč Silverius?

Jméno nového časopisu vzešlo z ankety, která proběhla v rámci akademické obce UJEP. Silverius bylo řádovým jménem Jana Evangelisty Purkyně, jehož jméno hrdě neseme v názvu univerzity.

Kam se poděl Zpravodaj?

Vydávání tradičního časopisu Zpravodaj bylo pozastaveno v polovině roku 2015, aby mohl být vydáván právě již zmíněný Silverius.

Jak často je Silverius k mání?

Časopis je čtvrtletníkem, vyjde tedy 2x do semestru v nákladu 1500 ks.

Časopis Silverius vydává Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, 400 96  Ústí nad Labem, č. registrace MK ČR E 22417.