Přihláška

 

Přihláška pro Zimní semestr 2019/2020 dvouletého cyklu kurzů U3V UJEP 2019–2021

Zimní semestr 2019/2020

  • přihlášku podávají všichni uchazeči/posluchači
  • počet kurzů není omezen
  • výuka probíhá v Ústí nad Labem a Kadani.

Termín podání přihlášky pro zimní semestr 2019/20 je od 16. 5. 2019 (od 9.00 hodin) do 30. 8. 2019 ( 15.00 hodin), po dohodě s kanceláří U3V je možno podat přihlášku i po tomto datu.
Vyplněnou přihlášku pošlete mailem (pak ji nemusíte tisknout) na nebo  nebo odevzdejte do kanceláře U3V nebo pošlete poštou (U3V, Pasteurova 3544/1, 40096 Ústí nad Labem).

Pokud posluchač podá přihlášku ke kurzu a 2 týdny před zahájením kurzu (první přednášky, semináře, cvičení) se v daném přihlášeném semestru neodhlásí, je poplatek za kurz platný bez ohledu na to, zda se přednášek/seminářů/cvičení účastní či nikoli. Odhlášení z kurzu je nutné učinit písemně (mailem, sms) nejpozději 2 týdny před konáním první přednášky.