Přihláška - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Přihláška

 

Přihláška pro Zimní semestr 2021/2022 pro výuku U3V UJEP

Informace o výuce kurzů Univerzity třetího věku UJEP v Ústí nad Labem v zimním semestru 2021/2022:

 

Kurzy U3V UJEP budeme od zimního semestru 2021/2022 učit prezenčně.

Vzhledem k tomu, že se během akademického roku 2020/2021 několikráte přerušila výuka, prodloužili jsme dvouletý cyklus kurzů na tříletý, tedy 2019 – 2022. Díky tomuto prodloužení zůstávají v platnosti přihlášky podané v zimním semestru 2019/2020.

Pro zimní semestr 2021/2022 nemusíte vyplňovat písemnou (elektronickou) přihlášku ke kurzům. Přihlášku budou vyplňovat pouze noví zájemci.

 

Mail s přehledem vámi vybraných kurzů pro ZS 2021/22 prosím pošlete nejpozději do 31. 7. 2021.

 

Termín pro přihlášení nových i stávajících posluchačů je do 31. 7. 2021 prostřednictvím mailu. Přihlášení zašlete na – uveďte jméno, příjmení, kurz/kurzy, ke kterým se hlásíte. V případě nových posluchačů je nutno vyplnit přihlášku viz. příloha.

 

Nabídku kurzů U3V UJEP v Ústí nad Labem naleznete v příloze.

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace proběhla dne 11. 6. 2021.