Přihláška

 

Přihláška pro Letní semestr 2023/2024 pro výuku dvouletého studia U3V UJEP 2022 – 2024

 

Přihlášky pro letní semestr přijímáme od 15. 12. 2023 do 5. 1. 2024.  O zařazení posluchače do kurzu rozhoduje pořadí dle data a času podání přihlášky. Přihlášku je možné podat i po termínu (po domluvě s kanceláří U3V).

 

Vyplněnou přihlášku pošlete mailem (pak ji nemusíte tisknout) na nebo nebo v písemné podobě vhoďte do schránky U3V (u recepce v MFC, Pasteurova 3544/1) nebo odevzdejte do kanceláře U3V nebo případně pošlete poštou (U3V, Pasteurova 3544/1, 40096 Ústí nad Labem). Děkujeme.

 

Pokud si zvolíte více kurzů z nabídky, napište je do jedné přihlášky.

U přednáškových kurzů je kapacita velká, tedy by neměl být se zařazením posluchače do kurzu problém. U ostatních je kapacita omezena, tedy rozhoduje včasné podání přihlášky (datum a čas).

 

Platba za kurz/kurzy se provádí až tehdy, když obdržíte od kanceláře U3V potvrzení o zařazení do kurzu včetně rozvrhu – leden 2024. S platbou tedy vyčkejte na pokyny kanceláře U3V.

 

Pro zimní semestr 2023/2024 nemusí vyplňovat přihlášku posluchači, kteří navštěvovali U3V v letním semestru a chtějí pokračovat – ti pouze potvrdí své pokračování. Písemnou přihlášku podávají pouze Ti, kteří v zimním semestru nechodili na žádný kurz.

 

 

Nabídku kurzů U3V UJEP naleznete v příloze, stejně jako přihlášku.

 

Aktualizace proběhla dne 15. 12. 2023.