Přihláška

 

Přihláška pro Letní semestr 2018/2019 dvouletého cyklu kurzů U3V UJEP 2017–2019

Letní semestr 2018/2019

  • přihlášku podávají pouze noví uchazeči/posluchači
  • počet kurzů není omezen
  • výuka probíhá v Ústí nad Labem a Kadani.

Termín podání přihlášky pro letní semestr 2018/19 je do 24. 1. 2019 (po dohodě s kanceláří U3V je možno podat přihlášku i po tomto datu).
Vyplněnou přihlášku pošlete mailem (pak ji nemusíte tisknout) na nebo  nebo odevzdejte do kanceláře U3V nebo pošlete poštou (U3V, Pasteurova 3544/1, 40096 Ústí nad Labem).

Pokud posluchač podá přihlášku ke kurzu a do zahájení kurzu (první přednášky, semináře, cvičení) se v daném přihlášeném semestru neodhlásí, je poplatek za kurz platný bez ohledu na to, zda se přednášek/seminářů/cvičení účastní či nikoli. Odhlášení z kurzu je nutné učinit písemně (mailem, sms) nejpozději den před konáním první přednášky. Pokud je odhlášení z kurzu, ze zdravotních důvodů doloženo písemně,  je možno ho učinit i během semestru.