Zpráva o přijímacím řízení

Zprávu o při­jí­ma­cím říze­ní na ak. rok 2016/2017 nalez­ne­te zde. Jsou zde také zve­řej­ně­ny zprá­vy z let minulých.