Studijní programy

Studijní programy zveřejněné v souladu s § 21 odst. g) zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění (pravidelně aktualizováno na základě rozhodnutí NAÚ a na základě usnesení Rady pro vnitřní hodnocení UJEP).

Poslední aktualizace provedena 29.05.2024
Mgr. Šárka Korfová,  tel.: 475 286 343