Výroční zprávy

2018

Výroč­ní zprá­va o čin­nos­ti UJEP za rok 2018 — tex­to­vá část
Výroč­ní zprá­va o čin­nos­ti UJEP za rok 2018 — tabul­ko­vá část
Výroč­ní zprá­va o hos­po­da­ře­ní UJEP za rok 2018

2017

Výroč­ní zprá­va o čin­nos­ti UJEP za rok 2017 — tex­to­vá část
Výroč­ní zprá­va o čin­nos­ti UJEP za rok 2017 — tabul­ko­vá část
Výroč­ní zprá­va o hos­po­da­ře­ní UJEP za rok 2017

2016

Výroč­ní zprá­va o čin­nos­ti UJEP za rok 2016 — tex­to­vá část
Výroč­ní zprá­va o čin­nos­ti UJEP za rok 2016 — tabul­ko­vá část
Výroč­ní zprá­va o hos­po­da­ře­ní UJEP za rok 2016

2015

Výroč­ní zprá­va o čin­nos­ti UJEP za rok 2015
Výroč­ní zprá­va o hos­po­da­ře­ní UJEP za rok 2015

2014

Výroč­ní zprá­va o čin­nos­ti UJEP za rok 2014
Výroč­ní zprá­va o hos­po­da­ře­ní UJEP za rok 2014

2013

Výroč­ní zprá­va o čin­nos­ti UJEP za rok 2013
Výroč­ní zprá­va o hos­po­da­ře­ní UJEP za rok 2013

2012

Výroč­ní zprá­va o čin­nos­ti UJEP za rok 2012
Výroč­ní zprá­va o hos­po­da­ře­ní UJEP za rok 2012

2011

Výroč­ní zprá­va o čin­nos­ti UJEP za rok 2011
Výroč­ní zprá­va o hos­po­da­ře­ní UJEP za rok 2011

2010

Výroč­ní zprá­va o čin­nos­ti UJEP za rok 2010
Výroč­ní zprá­va o hos­po­da­ře­ní UJEP za rok 2010

2009

Výroč­ní zprá­va o čin­nos­ti UJEP za rok 2009
Výroč­ní zprá­va o hos­po­da­ře­ní UJEP za rok 2009

2008

Výroč­ní zprá­va o čin­nos­ti UJEP za rok 2008
Výroč­ní zprá­va o hos­po­da­ře­ní UJEP za rok 2008

2007

Výroč­ní zprá­va o čin­nos­ti UJEP za rok 2007
Výroč­ní zprá­va o hos­po­da­ře­ní UJEP za rok 2007

2006

Výroč­ní zprá­va o čin­nos­ti UJEP za rok 2006
Výroč­ní zprá­va o hos­po­da­ře­ní UJEP za rok 2006

2005

Výroč­ní zprá­va o čin­nos­ti UJEP za rok 2005
Výroč­ní zprá­va o hos­po­da­ře­ní UJEP za rok 2005

2004

Výroč­ní zprá­va o čin­nos­ti UJEP za rok 2004
Výroč­ní zprá­va o hos­po­da­ře­ní UJEP za rok 2004

2003

Výroč­ní zprá­va o čin­nos­ti UJEP za rok 2003
Výroč­ní zprá­va o hos­po­da­ře­ní UJEP za rok 2003

2002

Výroč­ní zprá­va o čin­nos­ti UJEP za rok 2002
Výroč­ní zprá­va o hos­po­da­ře­ní UJEP za rok 2002

2001

Výroč­ní zprá­va o čin­nos­ti UJEP za rok 2001
Výroč­ní zprá­va o hos­po­da­ře­ní UJEP za rok 2001

2000

Výroč­ní zprá­va o čin­nos­ti UJEP za rok 2000
Výroč­ní zprá­va o hos­po­da­ře­ní UJEP za rok 2000

1999

Výroč­ní zprá­va o čin­nos­ti UJEP za rok 1999
Výroč­ní zprá­va o hos­po­da­ře­ní UJEP za rok 1999