U3V 2022 - 2024 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

U3V 2022 – 2024

Nabídka kurzů pro dvouletý cyklus kurzů 2022 – 2024 Univerzity třetího věku UJEP Ústí nad Labem

Kurzy U3V jsou nabízeny ve dvouletém cyklu, převážně jako čtyřsemestrové kurzy.

Nabídka kurzů pro dvouletý cyklus U3V  2022 – 2024 je zveřejněna od 2. června 2022.

Nabídku kurzů pro zimní semestr 2022/2023 naleznete v příloze.

 

Aktualizace proběhla dne 27. 6. 2022.