Martin Balej zdraví studenty i své kolegy v novém akademickém roce

Vážení kolegové, milí studenti,

se začátkem akademického roku 2017/2018 vás srdečně zdravím a přeji mnoho úspěchů v práci i ve studiu.

Nováčkům ústecké univerzity, našim prvákům, přeji, ať se co nejrychleji zorientují v akademickém světě, studijní agendě STAG i ve všem dalším, co vysokoškolské studium přináší.

Poznáte, že začínáte studovat na přátelské univerzitě, která bude po dobu vašeho studia vaším druhým domovem a kde navážete se svými učiteli a vrstevníky přátelství, která přetrvají po celý život.

Společně tvoříme jednu univerzitu… ať se nám daří!

Váš rektor Martin Balej