Jan D. Bláha – Papua-Nová Guinea je laboratoří sociálních a kulturních změn

Příběh UJEP píše celá řada zajímavých osobností. Jejich činnost popisují stejnojmenné www stránky. Nejnovějším přírůstkem je medailon Jana D. Bláhy z naší přírodovědecké fakulty.

PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.

Jan D. Bláha (36 let), je kulturní geograf, kartograf a kulturní antropolog. Je absolventem oboru geografie a kartografie a oboru kulturologie na Univerzitě Karlově, což mu mj. umožňuje vidět svět kolem nás v širších mezioborových souvislostech. Od roku 2010 působí na katedře geografie UJEP. Jeho dlouhodobým zájmem jsou socio-kulturní aspekty mapové tvorby včetně mentálního mapování a uživatelské hodnocení map. Od roku 2012 spolupracuje s kulturním antropologem Martinem Soukupem (UP v Olomouci), zejména v rámci terénních výzkumů komunity Nungon na Nové Guineji, kde uplatňuje své zkušenosti získané během činnosti ve skautském oddíle. Společně sledují, jak historické a politické události promlouvají do sociálních a příbuzenských vztahů Papuánců a jak se tyto vztahy projevují v geografickém prostoru. Výsledky jejich výzkumu jsou přenositelné do evropského prostředí zejména v oblasti migračních studií.

„Řada lidí v Česku a v Evropě se mylně domnívá, že Papua a její obyvatelé jsou především odlišní nebo dokonce nebezpeční. Po dvou pobytech a čtyřech měsících strávených na Nové Guineji mohu konstatovat, že tyto názory a obavy nejsou na místě.“
Jan D. Bláha

Jan D. Bláha na pribeh.ujep.cz