Dětský psycholog Václav Mertin bude na PF UJEP

PhDr. Václav Mertin, oblíbený dětský psycholog, vystoupí se svou přednáškou na Pedagogické fakultě UJEP. Bude se věnovat tématům, jako jsou pedagogická diagnostika, domácí vzdělávání, nebo výchově bez trestů.

 Přednáška se uskuteční dne 12. 12. 2017 od 18:00 h v aule budovy pedagogické fakulty v ulici Hoření 13 v Ústí nad Labem.

Václav Mertin v současné době působí jako tajemník a odborný asistent na katedře psychologie Filozofické fakulty UK. Jeho hlavní doménou je školní a poradenská psychologie.

Akci pořádá studentská iniciativa na PF UJEP Otevřeno Ústí, která se zabývá zlepšováním vzdělávání budoucích učitelů. Iniciativa Otevřeno v různých formách funguje i na pedagogických fakultách v Praze, Brně, Olomouci, Plzni a Liberci.

Přednáška je určena nejen studentům UJEP, ale také široké veřejnosti.

Václav Mertin napsal desítky knih a studií o dětech, kantorech a různých podobách vzdělávacího procesu. Stál také u zrodu projektu smluv škol s rodiči, které vycházejí z nedílné odpovědnosti obou stran za to, jak se žák chová, vyvíjí a plní své povinnosti. Dnes pracuje v poradně pro malé děti a přednáší posluchačům FF UK v Praze.

 Kontakt: Bc. Tomáš Čurda, tel. 607 942 150, e-mail: