Ceny rektora a stipendia 2017 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Ceny rektora a stipendia 2017

16. ročník předávání Cen rektora akademickým pracovníkům a studentům za mimořádné aktivity a výsledky dosažené v daném kalendářním roce proběhl na ústecké univerzitě dne 14. 12. 2017.

 14. prosince předal doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor UJEP, od 15:00 h v Červené aule Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra v Kampusu UJEP Ceny rektora za rok 2017. Nebyl sám, doplní ho 11 dalších významných donátorů, kteří udělili jednorázová stipendia nejlepším, nejaktivnějším a úspěšným studentům UJEP za akademický rok 2016/2017.

Za rok 2017 bylo předáno 22 Cen rektora za významný přínos, úspěch, ocenění či vědecké, výzkumné i umělecké aktivity. Od roku 2001 rektoři UJEP těmito cenami vyjadřují úctu a respekt k vykonané práci zaměstnanců a studentů naší alma mater.

Předávání Cen ukazuje na různorodost naší univerzity. V letošním roce si nejvyšší ocenění odnesli výzkumník v oblasti geoinformatiky v životním prostředí, fyzik, vedoucí ateliéru Přírodní materiály, památkový dokumentarista či národní reprezentantka v atletice,“ říká rektor Martin Balej.

 Cenami rektor také motivuje a podporuje mladé začínající vědce a umělce k další práci. Svědčí o tom nejen udělování zvláštních Cen pro akademické pracovníky do 35 let, ale také Cen pro studenty za mimořádné výsledky ve výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.

Předávání stipendií primátora a starostů má na univerzitě tradici již od roku 1996. Od roku 2004 se do ní zapojili také generální ředitelé významných průmyslových podniků kraje a v roce 2007 ředitel ústecké pobočky VZP. V letech 2008–2010 uděloval stipendium tehdejší senátor za ÚK MUDr. Pavel Sušický. Od roku 2009 je pravidelně udělováno stipendium Statutárním městem Teplice, od roku 2010 Hospodářskou a sociální radou Ústecka, o. s. V roce 2013 přibylo stipendium ředitele ZPMV ČR, poboček Ústí n. L. a Hradec Králové. Letos podruhé udělí stipendium generální ředitel ČEZ Teplárenská, a. s., a  nováčky“ mezi předávanými stipendii budou pro rok 2017: stipendia Biskupství litoměřického pro nejlepšího studenta FF UJEP a FZS UJEP, ocenění pro účastníky Univerzity třetího věku za nejlepší závěrečnou práci s tematikou vztahující se ke správnímu území města Ústí nad Labem a k životu jeho obyvatel a ocenění za stoprocentní docházku a aktivní účast ve vzdělávacím programu Teen Age University, které předá primátorka města Věra Nechybová.

Z historie udělování stipendií je jasně zřetelná snaha donátorů podporovat stále více studenty, kteří svoje aktivity zaměřují do jimi spravovaných městských obvodů či oblastí jejich činnosti. Zároveň je zde také silný zájem o podporu studentských aktivit směřujících k propojení s průmyslovou praxí, udržení absolventů v našem kraji a vyhledávání talentů,“ vysvětluje prorektorka pro studium Alena Chvátalová.

V rámci slavnostního ceremoniálu vystoupil Bendův komorní orchestr se sólistou Alexandrem Glizem.

Přehled oceněných