Novoroční přání rektora

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, drazí přátelé,

je před námi závěr roku a s ním i čas pro bilancování, co nám tento rok přinesl a co pro nás znamenal. Nebojím se říci, že rok 2017 byl v životě naší univerzity zlomovým či historickým. Díky velkému úsilí řady akademických a neakademických pracovníků se v jeho průběhu podařilo naší univerzitě získat více než miliardu korun navíc k běžným rozpočtovým prostředkům. Museli jsme si projít také legislativní smrští vyvolanou novým vysokoškolským zákonem a inovovat všechny zásadní legislativní předpisy a pravidla univerzity.

Navzdory rozsáhlé stavební a investiční činnosti, která pokračovala na naší univerzitě i v tomto roce, musím akcentovat, že univerzitu jako takovou nedělají projekty, stavby a investice, ale je především o lidech, studentech, učitelích a dalších zaměstnancích.

Považuji za radost a čest v závěru roku poděkovat a pogratulovat řadě osobností, které žijí na univerzitě mezi námi. Jsou to akademici, vědci, talentovaní studenti a studentky, kteří svojí nezměrnou aktivitou, profesionalitou i soustředěným úsilím dosahují úspěchů na poli vědy a výzkumu, v umělecké tvorbě či při sportovních aktivitách. Některým z nich jsem v závěru roku předal Ceny rektora za rok 2017, jiní obdrželi uznání a medaile z rukou hejtmana Ústeckého kraje,  laureátů Nobelovy ceny, na světových sportovištích či tuzemských i zahraničních uměleckých soutěžích. Jsem hrdý na každého z Vás, kdo šíříte dobré jméno UJEP.

Zároveň si vážím všech našich sponzorů, donátorů či přispěvatelů, kteří pomáhají naší alma mater v rozvoji.

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé, chtěl bych vám všem poděkovat za vaši práci a za vše dobré, co pro naši univerzitu vykonáváte. Zůstaňme při sobě a společně pokračujme v naší práci. V tomto hektickém období uspějeme, jen pokud budeme jeden druhému naslouchat a pro zdárný rozvoj naší univerzity potáhneme za jeden provaz.

Váš rektor Martin Balej