Den otevřených dveří v novém kabátě

Dne 25. 1. 2018 pořádá Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Den otevřených dveří. Uchazečům o studium budou na fakultách poskytnuty veškeré informace týkající se přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019.

Každá fakulta UJEP organizuje Den otevřených dveří samostatně ve svých prostorách. Adresa i vhodná doba návštěvy konkrétní fakulty je uvedena v závěru tiskové zprávy. Kromě faktické návštěvy UJEP má uchazeč k dispozici pro svoje rozhodování také zbrusu nový web pro uchazeče. Letošní Den otevřených dveří promuje a uvádí nová kampaň Univerzita severu. Ta představuje realistický a zároveň originální pohled na studium na ústecké univerzitě, v tomto kraji.

„Cílem kampaně bylo nabourat zažitou představu o našem kraji, která byla podle šetření mezi potencionálními uchazeči jedním z hlavních faktorů negativně ovlivňujících rozhodování o místě budoucího studia. V kampani se snažíme ukázat, kým opravdu jsme. Kromě jizev po těžbě a průmyslu je v našem kraji řada unikátních přírodních lokalit, na které se jezdí dívat lidé z celého světa. Zdánlivá negativa využíváme pro praxi ve vybraných oborech. Není bez příčiny, že na univerzitě působí mezinárodně uznávané kapacity na odstraňování znečištění ovzduší a vod, nanomateriály, sociální pedagogiku, sociální práce a řadu dalších. Propojení univerzity s regionem nám umožňuje zůstat v kontaktu s praxí a vysílat na trh práce studenty vybavené konkrétními dovednostmi, připravené pro skutečný život,“ říká vedoucí oddělení marketingu a propagace Mgr. Michal Červenka.

Tenhle rozdíl je patrný i na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Na UJEP není poskytováno studium pro studium, ale pro praxi. Studenti jsou vedeni k samostatnosti, píli a kreativitě, ale také k soudržnosti a společenské odpovědnosti.

Snažíme se zároveň, aby se u nás nikdo necítil ztracený a aby se měl vždycky na koho obrátit. A konečně taky podporujeme společenské, sportovní a kulturní vyžití studentů, protože jen v knihovnách a laboratořích se žít nedá. Svá nejlepší léta na UJEP určitě nestrávíte odtrženi od reality,“ upřesňuje rektor UJEP doc. Martin Balej.

Kampaň Univerzita severu je ve své internetové verzi www.univerzitaseveru.cz zároveň novými www stránkami pro uchazeče o studium. Ty jsou strukturovány tak, aby byl výběr studia pro ně co nejpřehlednější a maximálně jednoduchý. Úvodní stránka proto zaměřuje pozornost pouze do dvou centrálních odkazů – pro nováčky na stránkách UJEP na „Výběr studia“ a pro ty, kteří se již pro ústeckou univerzitu rozhodli, na „E-přihlášku“.

Hlavní stránka ale také nabízí jedinečného pomocníka – odkaz Jak se přihlásit. Pod ním, v jazyce středoškolákům vlastním, je uložen stručný a srozumitelný návod, jak dojít od zájmu o studijní obor přes odeslání přihlášky k úspěšnému přijetí ke studiu.

„Uchazečům o studium radíme, aby se na nabízené obory nedívali pouze pod úhlem toho, čemu by se rádi věnovali, ale také aby mysleli na své budoucí uplatnění,“ říká prorektorka pro studium dr. Alena Chvátalová.

Odkaz Výběr studia je jasná cesta k vyhledávanému typu studia, tedy bakalářskému, magisterskému, navazujícímu magisterskému či doktorskému. Speciální záložka je zde věnována celoživotnímu vzdělávání. Je pro uchazeče, kterým je od sedmi do neomezeně let, a prezentuje další vzdělávací programy při UJEP v rámci Univerzity třetího věku, Celoživotního vzdělávání nebo třeba Teen Age University.

Po volbě Formy studia se uchazeči otevře další stránka a opět pouze dva centrální odkazy. Jedním z nich je Výběr oboru. Tento odkaz nabízí možnost rozhodovat se o výběru oboru podle formy studia – prezenční či kombinované (dálkové), nebo podle konkrétní fakulty. Nabídka podle forem studia představuje studijní obory podle jejich zaměření na ekonomiku a management, design a umění, strojírenství, technologie, energetiku, zdravotnictví, ekologii a životní prostředí, historii, filozofii, politologii, společenské vědy, jazyky, učitelství, pedagogiku, psychologii, tělesnou výchovu a sport, přírodní vědy (fyziku, chemii, biologii, geografii, matematiku) a informatiku.

Na této úrovni webu uchazeči naleznou kompletní informace o nabízených studijních oborech od jejich anotace, oborů ke kombinaci, profilu absolventa, možných budoucích pracovních pozicích až po pokyny, do kdy se přihlásit, co připojit k přihlášce a zda bude požadována přijímací zkouška.

„Za velmi praktické považuji, že ze stránky každého studijního oboru je již možné okamžitě odeslat e-přihlášku. Není tedy nutné se kamkoli vracet a přihlášení opět vyhledávat,“ vyzdvihuje užitečnost internetových stránek nové kampaně prorektorka Chvátalová.

Průvodce přihlášením Jak se přihlásit po realizování procedury odeslání vyplněné přihlášky s požadovanými přílohami doporučuje další nezbytný krok k úspěšnému přihlášení ke studiu, a to zaplacení poplatku za přijímací řízení. Následně uchazeč obdrží již z konkrétní fakulty, na kterou se hlásil, pozvánku na přijímací zkoušku. Ta je z filozofické fakulty a fakulty umění a designu odesílána elektronicky, ze zbývajících fakult poštou.

„Přihláška ke studiu je jen první důležitý krok, tím dalším a stejně důležitým je potom dostavení se k přijímací zkoušce a odvedení nejlepšího výkonu. O výsledku zkoušky bude uchazeč následně informován. Pokud v přijímacím řízení uspěl, může očekávat pozvánku k zápisu,“ uzavírá prorektorka pro studium na UJEP.

Místo a čas konání Dne otevřených dveří na fakultách UJEP

Fakulta sociálně ekonomická (Moskevská 54) – 9:00–11:00 h, 13:00–15:00 h
Fakulta umění a designu (Pasteurova 9) – 10:00–14:00 h
Fakulta strojního inženýrství (Pasteurova 7) – 9:00–13:00 h
Fakulta zdravotnických studií (Velká Hradební 13) – 9:00–16:00 h
Fakulta životního prostředí (Králova výšina 7) – 9:00 h, 11:00 h, 13:00 h
Filozofická fakulta (Pasteurova 13) – 8:30–12:00 h
Pedagogická fakulta (České mládeže 8) – 9:00–14:00 h (hlavní přednáška od 11:00 h v Aule Dr. Jaroslava Kubisty)
Přírodovědecká fakulta (České mládeže 8) – 9:00–14:00 h (hlavní přednáška od 10:00 h v Aule Dr. Jaroslava Kubisty)