Výstava Terra Sacra Incognita bude putovat Českým středohořím

Výstava TERRA SACRA INCOGNITA (Země svatá neznámá), připravená v rámci studentského projektu na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FF UJEP), bude během roku putovat po Ústeckém kraji. Osm výstavních panelů představí ohrožené kulturní dědictví v Českém středohoří – památky v KONOJEDECH a ZAHOŘANECH.

V letech 2015–2017 se staly předmětem zájmu studentů vedených specialisty z Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví a katedry historie FF UJEP (CDDKD) dvě obce na jižním úpatí Českého středohoří – Konojedy a Záhořany. Tyto lokality nebyly vybrány náhodně, jedná se totiž o barokní areály s řadou shodných znaků. Dominantou obou obcí je monumentální kostel s výraznou rolí v okolní krajině, zámek a množství autenticky dochovaných venkovských staveb i drobných sakrálních památek. V obou případech jde o významné barokní areály se zajímavou historií.

„Dokumentaci kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech se naši studenti věnovali již v předcházejících letech ve spolupráci se Společností pro obnovu památek Úštěcka. Spolu se zámkem tvoří kostel unikátní areál, jehož historie je spojená s rodem Šporků a patří k tomu nejkvalitnějšímu, co se v našem kraji zachovalo z období baroka,“ uvádí doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., děkanka FF UJEP.

Cílem projektu bylo zdokumentovat pomocí nejmodernějších metod jednotlivé památky, a připravit tak možnost jejich budoucí revitalizace a prezentace. Obdobný projekt, který upoutal pozornost nejen odborníků, ale především místních obyvatel a zájemců o regionální historii a památky, zaměřil v nedávné minulosti pozornost na Milešov.

Tyto výzkumné a dokumentační aktivity studentů a pedagogů katedry historie FF UJEP pomáhají vracet k životu zapomenutou kulturní krajinu našeho regionu, a přispívají tak k nastartování její revitalizace. To je i cílem výstavy, která prezentuje výsledky výzkumu a představuje jednotlivé památky a jejich historii. Bez stavební obnovy těchto památek však veškeré snahy zůstávají vždy jen na půli cesty,“ dodává PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D., vedoucí Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví.

Do konce ledna 2018 bylo možné výstavu zhlédnout ve vstupní hale FF UJEP. Dne 5. února bude představena na celouniverzitní prezentaci projektů Studentské grantové soutěže na Rektorátu UJEP (Kampus UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labem). Poté bude přesunuta na zámek v Krásném Březně, ústecké územní pracoviště Národního památkového ústavu.

Během roku 2018 bude expozice dále prezentována v Lovosicích, Úštěku, Zahořanech, Litoměřicích a v Konojedech. Výstavu doprovází i elektronický katalog, který je zpřístupněn na webových stránkách projektu: http://ff.ujep.cz/terra-sacra-incognita/

Kontakt: PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D., , 603 269 292