Skonal Ivo Brožek

S lítostí oznamujeme, že dne 16. 2. 2018 zemřel po delší nemoci ve věku 67 let PhDr. Ivo Brožek, bývalý ředitel Vědecké knihovny Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Většinu své profesní dráhy spojil Ivo Brožek s vysokoškolským knihovnictvím, od roku 1984 působil jako vedoucí Ústřední knihovny Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, posléze se podílel na přípravě celouniverzitní knihovny, jejímž se stal v roce 2012 ředitelem. Byl autorem četných odborných článků, vystoupení na konferencích, ředitelem projektů. Aktivně působil ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, v Asociaci knihoven vysokých škol, byl členem hodnotících komisí programu VISK (Veřejné informační služby knihoven).

Za svou práci obdržel mnohá ocenění jak na ústecké univerzitě, tak ze strany odborné veřejnosti. V roce 2001 mu byla předána mimořádná Cena rektora UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost a v témže roce pamětní list rektora UJEP za významný podíl na rozvoji ústecké univerzity. V roce 2003 obdržel medaili Z. V. Tobolky za významný přínos pro rozvoj českého knihovnictví, v roce 2006 medaili Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem za podíl na jejím rozvoji. V roce 2014 se dočkal dalšího univerzitního ocenění, udělení pamětního listu rektora UJEP při příležitosti šedesáti let činnosti vysokoškolské knihovny v Ústí nad Labem a zároveň získal prestižní Cenu českých knihovníků za celoživotní přínos českému knihovnictví a podporu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Pod jeho vedením obdržela Vědecká knihovna UJEP ocenění Knihovna roku 2013 v kategorii „Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“, a to „za sloučení fakultních knihoven do efektivního celku v moderně koncipované budově knihovny“.

Poslední rozloučení s PhDr. Ivo Brožkem se bude konat ve čtvrtek 22. 2. 2018 v 11:00 h v obřadní síni starého krematoria v Ústí nad Labem-Střekově.

PhDr. Ivo Brožek se narodil 7. 1. 1951. V roce 1974 absolvoval obor vědecké informace a knihovnictví na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1974-1977 byl zaměstnán v oddělení vědeckoinformační a knihovnické služby Krajského ústavu národního zdraví v Ústí nad Labem. V roce 1984 nastoupil na místo vedoucího knihovny Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, kde působil do roku 2012. Následně byl jmenován ředitelem nově vzniklé Vědecké knihovny UJEP, kterou vedl do konce dubna 2016.