Jednotný vizuální styl – orientační systém

Označení budov

Označení dveří

Varianta 1

Varianta 2

Označení pater

Vlajky