Jednotný vizuální styl – orientační systém - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Jednotný vizuální styl – orientační systém

Označení budov

Označení dveří

Varianta 1

Varianta 2

Označení pater

Vlajky