Mrtví promluví a začne boj o zapomnění

Již popáté budou v Činoherním studiu překročeny hranice.

Hra o hledání vlastních kořenů pnoucích se přes Berlín, New York a Paříž až do Arménie pod názvem Jedna verze historie (Eine Version der Geschichte) zažije svoji českou premiéru v neděli 25. února 2018 v ústeckém Činoherním studiu. Scénického čtení se zúčastní i německá autorka hry Simone Kucher, která vystudovala divadelní studia, genderová studia a moderní německou literaturu v Mnichově a v Berlíně.

Kdo by měl zájem a umí trochu německy, může v pondělí 26. února přijít na filozofickou fakultu na její přednášku Jedna verze historie jako ‚hra‘ s fakty a fikcí, která se uskuteční od 16:00 h  v místnosti  A 204,“ uvádí vedoucí katedry germanistiky FF UJEP doc. Renata Cornejo.

V případě této hry se jedná již o pátý text, na jehož překladu se v rámci projektu Překročit hranice podílejí studentky katedry germanistiky Markéta Brožová, Marie Zíchová, Lucie Zemanová, My Linh Truong a Julie Houfková pod odborným vedením dr. Veroniky Jičínské. Text vypráví o touze poznat své kořeny a historii své vlastní rodiny, která se na ni snaží zapomenut. Spouštěčem potlačených vzpomínek se stane hollywoodský trhák o zamlčené genocidě.

 Překročit hranice je tříletý projekt Činoherního studia a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, jehož cílem je uvést formou scénických čtení v České republice dosud neznámé texty současných německojazyčných dramat v překladu studentů katedry germanistiky Filozofické fakulty UJEP, ze kterých pak vytvářejí studující DAMU a AMU scénická čtení. Do realizace projektu jsou zapojeni díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti také i studující katedry slavistiky Technické Univerzity v Drážďanech.

Pro naše studenty je to jedinečná příležitost získat zkušenosti s překladem literárního díla, konzultovat problematická místa se svými německými kolegy z Drážďan a nakonec být svědkem proměny ‚mrtvého‘ textu v ‚živé‘ scénické čtení. Mají tak možnost nahlédnout i pod pokličku divadelního umění,“ dodává doc. Cornejo.

V roce 2017 byly s velkým úspěchem představeny ústeckému publiku tři hry. Studenti  Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně připravili v únoru hru Wolframa Hölla A Pak (Und dann), v červnu mělo premiéru scénické čtení hry Ewalda Palmetshofera  Neprovdaná (Unverheiratete), které bylo realizováno v rámci multioborového semináře „Koncept a performativita“ ve spolupráci se studenty FUD UJEP a katedrou alternativního divadla DAMU. V říjnu pak mělo ústecké publikum možnost shlédnout scénické čtení experimentálně laděného textu rakouského dramatika, prozaika a divadelního vědce Ferdinanda Schmalze  Maso v plechovce (Dosenfleisch).

Kontakt: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., , 475 286 489

Fotografie: Simone Kucher