Strom dobrovolnictví byl zasazen v univerzitním kampusu

Strom symbolizující dobrovolnictví je zasazen v Kampusu UJEP.

Děti a dobrovolníci programu KOMPAS® zasadili přímo v univerzitním kampusu stromek symbolizující dobrovolnictví. Stalo se tak 24. 3. 2018 v rámci celorepublikové akce Noc s Andersenem.

Program KOMPAS®

  • KOMunikace
  • PArtnerství
  • Spolupráce

Program KOMPAS® je duševním vlastnictvím Dobrovolnického centra a zakládá se na skupinovém setkávání 2 dobrovolníků a 6 dětí.

Děti se prostřednictvím programu učí respektu vrstevníků i dospělých, navazování a prohlubování vztahů, rozvíjí svou komunikaci a posilují své schopnosti. Získávají nové zkušenosti a dovednosti. Zažijí přijetí, úspěch a přátelství díky dobrovolníkům, kteří dětem udávají ten správný směr a jsou jim pozitivními vzory.

Skupinka se schází jedno odpoledne v týdnu na 2–3 hodiny po dobu 5 měsíců.

Za strom dobrovolnictví byla zvolena okrasná třešeň, tedy strom krásně a bohatě kvetoucí. Pro dobrovolníky je rostoucí a sílící strom nejen symbolem života, ale také výrazem růstu a kvetení toho dobrého v nás.

Každý, kdo se Noci s Andersenem účastní, má možnost zasadit Pohádkovník. My jsme se rozhodli, že když už zasadíme strom, bude symbolizovat dobrovolnictví obecně,“ vysvětluje koordinátorka programu KOMPAS® Veronika Pagáčová.

Věří, že prostředí areálu univerzity jakožto místa, kde se potkávají mladí lidé plní energie, je tou správnou půdou pro šíření dobrovolnictví jako přirozené součásti života.

Je pro nás velikou radostí, že se podařilo zrealizovat tuto pěknou akci, která připomíná dobro a radost, kterou rozdáváme,“ říká Veronika Pagáčová. „Děkujeme vedení Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem za možnost třešeň zde vysadit a Zahradnictví Dvořák a syn, které nám tento stromek věnovalo,“ dodává.

 Kontakt: Veronika Pagáčová, koordinátorka mentoringových programů Pět P a Programu KOMPAS®, Dobrovolnické centrum, z. s., + 420 774 041 420,