Café Nobel: Saharská Afrika v proměnách času

Žhavé skály a písky Sahary, rozlehlé pustiny na severu Afriky, skrývají mnohá tajemství minulosti. Jejich dávné dědictví dodnes ovlivňuje dění nejen v této oblasti, ale zprostředkovaně i na celém světě. V další přednášce cyklu Café Nobel v ústeckém Fokus kafe o tom bude ve čtvrtek 10. května povídat arabistka Mgr. Lenka Hrabalová.

Transsaharský obchodní systém po celá staletí přivážel luxusní zboží na evropské trhy a zároveň udržoval u moci pohádkově bohaté africké a arabské vládce. V kontaktu s rozpínající se koloniální mocí Evropanů však upadl v zapomnění a nechal po sobě jen vzpomínky v podobě pískem zavátých pouštních měst. „Jak uslyšíte, dědictví tohoto starého světa, jeho úžasných kultur, ale i krutého otrokářského systému, je dodnes živé,“ říká koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský.

Mgr. Lenka Hrabalová vystudovala arabštinu a perštinu na Univerzitě Karlově, z velké části „v terénu“ – na studiích a pracovních stážích v Íránu, Tunisku, Jordánsku a Maroku. V současnosti studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci zacházení s kulturním dědictvím v rizikových zónách muslimského světa. Zároveň pracuje jako průvodkyně, píše populárně naučné a publicistické články a působí také jako tlumočnice z arabštiny a perštiny. Spolupracovala např. se Slezskou diakonií při několikaměsíčním projektu integrace iráckých křesťanů. Na podobných projektech pracuje i nadále.

Přednáška v kavárně Fokus kafe v Ústí nad Labem začne v 18:00 h. Místa si můžete rezervovat na adrese . Další informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz.

Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia a populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium.

Kontakt: Mgr. Frederik Velinský, , 475 286 138