Vláda ČR zavítala na UJEP - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Vláda ČR zavítala na UJEP

Dne 14. 5. 2018 navštívili UJEP zástupci Vlády ČR v čele s jejím premiérem Andrejem Babišem. Pro rektora UJEP, doc. Martina Baleje, to byla příležitost poděkovat Vládě za podporu a vstřícný přístup k ústecké univerzitě v poslední době.

Díl nabitého programu návštěvy Vlády ČR v Ústeckém kraji věnovali český premiér a část jeho ministrů cestě na ústeckou univerzitu. Andreje Babiše sem doprovodil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, ministryně financí Alena Schillerová, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a další představitelé Ústeckého kraje.

Zástupci vedení univerzity neuvítali vládní delegaci v zasedací místnosti, ale využili vzácné příležitosti, aby členy Vlády provedli univerzitním kampusem. Procházku Kampusem UJEP doplnili informacemi o budování kampusu, aktuálním stavu výstavby a připravovaných plánech, vizích i realitě jejich naplňování. Při té příležitosti informoval rektor premiéra o vstřícných krocích ministra školství, potažmo Vlády ČR, kterých je v poslední době ústecká univerzita svědkem a faktický příjemcem.

Premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga si jsou vědomi obtížné situace strukturálně postižených krajů a důležité role vzdělávání v nich. Konkrétně to potvrdili vyhlášením specifické výzvy v rámci OP VVV, která směřuje do Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Toto pro nás zásadní rozhodnutí otevřelo naší univerzitě cestu k dalšímu významnému rozvoji,“ říká rektor Martin Balej.

MŠMT na základě tohoto usnesením Vlády vyhlásilo ESF a ERDF výzvu pro vysoké školy s místem dopadu ve výše zmíněných krajích.

ESF výzva s alokací 300 mil. Kč pro Ústecký a Karlovarský kraj se zaměřuje na zkvalitnění vzdělávací činnosti tamních vysokých škol, posílení internacionalizace, modernizace vzdělávací činnosti, zvyšování kvalifikace akademických pracovníků, dále také na studijní programy zaměřené na praxi, stáže studentů, podporu studentů se specifickými potřebami, dostupnost poradenských a asistenčních služeb či podporu kvalifikace pro strategické řízení vysokých škol a vnitřní zajišťování kvality.

ERDF výzva s alokací 800 mil. Kč pro Ústecký a Karlovarský kraj cílí do investiční oblasti, tedy zkvalitnění vzdělávací infrastruktury vysokých škol, adaptace prostorových a materiálních podmínek pro výuku a jejich zpřístupnění znevýhodněným skupinám.

UJEP v tuto chvíli finalizuje projektové žádosti a projektové dokumentace na dobudování fakulty strojního inženýrství v Kampusu UJEP, výstavbu fakulty zdravotnických studií přímo v areálu Masarykovy nemocnice a rekonstrukci Domu umění FUD v Ústí nad Labem. Celkem budeme žádat o více než 800 mil. Kč,“ vysvětluje Martin Balej.

Rektor provedl členy Vlády také podél připraveného staveniště pro výstavbu Centra přírodovědných a technických oborů UJEP. „Tato výstavba s dlouhou historií má alokovány finance v investičním programu MŠMT již od roku 2012. Jednalo se o 550 mil. korun, a tedy nejrozsáhlejší stavební akci v dějinách UJEP,“ uvádí Martin Balej.

Obsáhlou architektonickou soutěž a vítězný návrh z projekční kanceláře prof. Pelčáka má již budoucí CPTO za sebou. Současný boom stavební činnosti v naší republice však způsobil, že výběr dodavatele stavby musela UJEP provádět přes dvojí výběrové řízení, ani ve druhém však nebyl předložen projekt, který by se „vešel“ do alokované částky. Nejnižší nabídka činí 700 mil. Kč.

„V tuto chvíli jsem velmi šťastný, že mohu říci, že nám ministerstvo školství schválilo navýšení státní dotace pro tuto stavbu o 123 mil. korun, které univerzitě, při vlastním navýšení spoluúčasti o 27 milionů, umožní zahájit stavbu a stavět. Chci podotknout, že se nejedná o příslib, nýbrž již učiněný reálný krok. Za to jsem jak panu premiérovi, tak panu ministrovi školství poděkoval, neboť tím pádem můžeme velmi rychle směřovat k předání staveniště vysoutěženému dodavateli stavby,“ pochvaluje si rektor.

Vládní delegace si na UJEP prohlédla výukové sály a centrální aulu, shlédla expozici o výstavbě Kampusu UJEP a soutěžní návrhy z proběhlé architektonické soutěže na CPTO, následně si členové Vlády prošli univerzitní kampus.

Odkaz na fotografie k volnému užití
Návštěva Vlády ČR na UJEP dne 14. 5. 2018,
autor: Josef Růžička