Vernisáž Diplomky18 se vydařila

Otevřeno do konce června!

Ve stře­du v pod­ve­čer pro­běh­la v ústec­kém Domě umě­ní ver­ni­sáž diplo­mo­vých pra­cí stu­den­tů FUD UJEP za rok 2018. Vystavovaly se pěk­né věci, na kte­ré kou­ka­li pěk­ní lidé. I poča­sí bylo pěkné…

Tak se do toho nebu­de­me dál “zabru­šo­vat” a radě­ji vám uká­že­me pár fotografií.

Pro více atrak­tiv­ní­ho vizu­ál­ní­ho obsa­hu navštiv­te náš Facebook.

.