Rytíř přednášel na FF UJEP

Profesor Albrecht Classen zaplnil sál i v závěru zkouškového období.

Člen Nejvznešenějšího řádu tří lvů a uznávaný profesor z University of Arizona, přednášel na FF UJEP o hledání osobního štěstí, o lásce, sobectví, manželství i o smrti. Přestože se tato témata probírala v kontextu pozdně antických a středověkých textů, měla přednáška značný přesah do současnosti. Však také nesla název Hledání smyslu… a o tom my tady na univerzitě severu víme své.

S rytířem na vyjížďku

O urozeného hosta se vzorně starali kolegové z katedry historie, bohemistiky a z Ústavu slovansko-germánských studií. Provedli profesora po zajímavostech Ústí nad Labem a Litoměřic, vzali ho na vyhlídku nad údolím Labe v Dubičkách a na návštěvu cisterciáckého kláštera v Oseku. Bylo nám ctí pana profesora poznat. Ti z vás, kdo na přednášku nedorazili, ho mohou poznat alespoň z dostupných videí.