FSE UJEP nejen o prevenci povodní

Paradoxně aktuální téma

Po suchém a horkém létě, jaké máme právě za sebou, je myšlenka na povodně téměř lákavá. Při vzpomínce na rok 2013 či dokonce 2002, nás však z podobného výroku okamžitě rozbolí “huba”. Co dělat, aby se podobná katastrofa neopakovala? Jak se připravit na nárazové množství vody z přívalových dešťů, kterou extrémním suchem ztvrdlá půda nebude schopna pojmout? Jak postupovat při financování projektů na protipovodňovou ochranu či popovodňovou obnovu? Jakým způsobem jednat s vlastníky pozemků, potřebných pro rozlivová opatření? Jak obecně hospodařit v krajině s tak cenným zdrojem, jako je voda?

LAND4FLOOD

Tím se v rámci mezinárodního projektu LAND4FLOOD zabývají odborníci z naší FSE v čele s hostujícím profesorem Thomasem Hartmannem a doc. Lenkou Slavíkovou (mimochodem odbornicí na ochranu proti povodním, ale i proti suchu). Nedávno proběhl na toto téma webinář, který lze nyní shlédnout i off-line.