849 134 367 Kč pro UJEP i region

 V RE:STARTU ZÍSKALA UJEP BEZMÁLA 850 MILIONŮ KORUN!

Co za ně pořídíme? Kopec zmrzliny pro všechny studenty, všem zaměstnancům samozřejmě přívěsky na klíče a panu kvestorovi tygra. Ba ne, nebojte. O investicích je už předem rozhodnuto, a to tak, aby rozvíjely nejen univerzitu a její kampus, ale zároveň také celý Ústecký kraj. Díky projektům, které se za výše zmíněné peníze podaří zrealizovat, dáme práci množství lidí a v Ústí nad Labem díky nim zcela nově vzniknou prostory pro vzdělávání a kulturu, zkrátka, pro dobrý život.

Nebylo to ale jednoduché. Poslechněte si, co k tomu říká pan rektor Balej: „RE:START byla pro nás obrovská výzva a bylo nutné ji co nejúčelněji využít. Jsem velmi rád, že si MŠMT pod stávajícím vedením uvědomuje specifika našeho regionu. Dobře jsme se připravili a odvedli kus práce. Z výsledku mám nesmírnou radost. Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům rektorátu a fakult za přípravu těchto úspěšných projektů. Jejich práce si cením, protože přinesla UJEP do budoucna možnosti rozvoje, na které by nemohla bez RE:STARTu možná ani pomyslet.

Co přesně zrealizujeme? Postavíme nový objekt fakulty zdravotnických studií v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Dobudujeme fakultu strojního inženýrství v našem univerzitním kampusu. A zrekonstruujeme Dům umění na Klíši.

Univerzita tak přispěje k rozvoji regionu ve třech důležitých oblastech: ve zdravotnictví, v technických oborech a zároveň v kultuře. Pro sever České republiky je takto vyvážená kombinace investic neobvykle pozitivním a inovativním krokem. Tak na viděnou v budoucnosti! Nebo spíš za chvíli. Protože peníze musíme vyčerpat do roku 2021.