Učíme se od expertů z Austrálie a Nizozemí - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Učíme se od expertů z Austrálie a Nizozemí

Jak na územní plánování a městskou správu?

Prof. Thomas Hartmann z Wageningen University a prof. John Sheehan z University of Technology Sydney přijedou ve dnech 19.–21. listopadu přednášet na FSE UJEP. Naši doktorandi budou během kurzu, vedeného v angličtině, moci čerpat z jejich zkušeností s územním plánováním a správou měst.

Nebude to poprvé. Oba uznávaní odborníci k nám jezdí v rámci dlouhodobé mezinárodní spolupráce již od roku 2017 a společně s fakultním týmem Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku také občas společně publikují.

Z práce pedagogů FSE UJEP může těžit i ústecká veřejnost

Pro veřejnost je na 20. listopadu od 16:00 h připravena přednáška prof. Sheenana, který bude, samozřejmě z pohledu Australana, hovořit o právních otázkách náhrad za povinně vyvlastněný soukromý majetek (Current developments in compensation for private property rights compulsorily acquired: the Australian experience).

A my doufáme, že nejen díky této zkušenosti, ale zejména díky doktorskému oboru Aplikovaná ekonomie a správa, jehož garantem na FSE UJEP je doc. Lenka Slavíková, Ph.D., vzniká v našem kraji pomalu, ale jistě, celá generace lidí, kteří do městského plánování a správy přinesou svěží vítr.