Palachův týden na UJEP

FF a FUD UJEP poukazují na aktuálnost Palachova odkazu.

Dvě naše fakulty se tento týden spojí při organizaci akce připomínající čin Jana Palacha, jeho důvody a jeho vliv na společenské události až do dnešní doby. Jan Palach se 16. 1. 1969 upálil. Na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti.

Stejně jako 50 let zpátky, i dnes je odkaz Jana Palacha hořce aktuální. Je to, slovy Václava Havla, výzva k aktivitě, k důslednému boji za vše, co považujeme za správné. A také upomínka toho, jak jednoduše se ve věci boje za vlastní svobodu necháme ukolébat k spánku a jak nebezpečné to může být.

Vzdělání je základem svobody

A také nám to připomíná, jak moc důležitým předpokladem svobodné společnosti je vzdělání. Nedávno jsme tu psali o zvláštním časoprostoru, který lze na univerzitě zakusit. O časoprostoru, který nemůže, nesmí podléhat běžnému požadavku na výkon. O časoprostoru, v němž se rodí objevy, inovace a díky němuž se společnost rozvíjí.

Dnes k tomu dodejme, že je to zároveň časoprostor, který, na rozdíl od toho běžného, často až přespříliš stresujícího, usoptěného a ubíjejícího, zároveň zakládá možnost svobody. Svobody myšlení i konání skrze vědění. Protože jedině, když víme, můžeme svobodně zvolit.

Zkusme tedy (nejen tento týden) nezapomínat na to, že svobodnou volbu (nejen tu politickou, ale i jakoukoli osobní či profesní) lze uskutečnit pouze tehdy, když se člověk nenechá manipulovat (zkorumpovanými politiky, médii, ale třeba i rodinou, národem, dobou…). A manipulovat nelze pouze s tím, kdo se neustále učí, vzdělává, rozvíjí.

Studenti byli, jsou a budou hybnou silou společnosti. Hybnou silou k jejímu pozitivnímu rozvoji.

Jsme jim za to vděční.