Den kariéry FSI

Ve stře­du 20. 3. 2019 se koná Den kari­é­ry FSI v pro­sto­rách MFC. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.