V Ústí prší - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

V Ústí prší

Profesoři! (Sem tam kroupa.)

Čerstvě jmenovaný prof. Škoda je jen za poslední rok již čtvrtým profesorem na UJEP, k čemuž mu dnes poblahopřál i pan rektor Balej. Děkan naší pedagogické fakulty převzal profesorský dekret včera v Bratislavě z rukou prezidenta Andreje Kisky. Vypadá to, že zaskočit si pro profesuru na Slovensko se stává jakýmsi dědičným koníčkem děkanů PF UJEP. Nebylo by proto možná “na škodu”, protáhnout plánovanou rychlodráhu Praha-Ústí-Drážďany až do Bratislavy, aby se naši profesoři nemuseli nedůstojně plahočit po nechvalně proslulé D1 a mohli se co nejrychleji zase vrátit k vědě, vyučování a mentorování, což jsou činnosti, které se od každého profesora a profesorky automaticky očekávají.

Panu prof. Škodovi blahoželáme a všem budoucím děkanům PF UJEP (kteří jistě také zdědí výše zmiňovaný koníček) přejeme, aby se v době jejich děkanátu do Blavy jezdilo jednodušeji. Vzhledem k oblíbenosti letos jmenovaného děkana to vypadá, že by mohlo být dost času i na výstavbu taktéž již zmiňované rychlodráhy…