Město odkoupí Hoření - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Město odkoupí Hoření

Zastupitelstvo dnes učinilo moudré rozhodnutí.

Rektor UJEP Martin Balej se dnes z jednání zastupitelstva vrátil s dobrou zprávou: město od univerzity odkoupí bývalou rektorátní budovu v Hoření. Peníze z prodeje budovy univerzita obratem investuje do projektů výstavby v kampusu v centru města Ústí nad Labem a při využití budovy v Hoření bude s městem i nadále spolupracovat. Potvrzují se tak slova, která zazněla v nedávné reportáži RT Ústecko. Zastupitelé si evidentně uvědomují důležitost vzájemné spolupráce s institucí, která má na rozvoj města i kraje klíčový vliv. Skutečnost, že Ústí nad Labem je UNIVERZITNÍM městem, tak bude čím dál tím znatelnější nejen pro studenty a zaměstnance samotné univerzity, ale také pro širokou veřejnost.

Moderní, zelený, vzdělávacími a kulturními akcemi nabitý kampus v centru města skýtá zdejším obyvatelům rozličné možnosti vyžití. Funguje jako společenská oáza v betonové poušti velkoměsta a nabízí možnosti rozvoje napříč všemi generacemi i sociálními vrstvami.

Z dnešního moudrého a pro naše město v důsledku velmi přínosného rozhodnutí zastupitelstva máme velkou radost!